google-site-verification: google575aecfcdc9dadf3.html
patented
scrittanewetctavoladisegno1
cart-icon-png-graphic-cave

facebook
instagram
twitter
linkedin
phone
whatsapp
tondotavoladisegno1

ZOSTA

DEALER

tondotavoladisegno1

ETC Group S.r.l. Socio Unico  

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia

Str. Delle Campagne, 10

61010 Tavullia PU​ - WŁOCHY

Aby uzyskać trasę dla ciężarówek, kliknij tutaj 

 

Tel. 

+39 0721 1839937

+39 0541 955062
+39 0541 1646150​

WhatsApp-web +39 373 7755779

 

E-Mail DZIAŁY

informazioni@etcgroupsrl.biz

commerciale@etcgroupsrl.biz

​tecnico@etcgroupsrl.biz

contabilita@etcgroupsrl.biz

 

NIP i REGON: IT 04083110405

Rej. gosp. Pesaro  N. REA - PS – 196574

- Oczyszczacze sadzy

​- Okapy bez komina

- Okap działający na wodę 

​- Oczyszczacze do pieców opalanych drewnem

- Oczyszczacze do pieców elektrycznych

- Oczyszczacze do grilli węglowych

- Generator ozonu​

- Filtry do kuchennych okapów

- Aspiratory Wentylatory ze stali nierdzewnej

- Oczyszczacze z aktywnym węglem​

- Filtry elektrostatyczne

- Aspiratory na paletach​

- Oczyszczacz Arturo

- Pompa wodna

- Polityka Prywatności

- Polityka Cookie

 

scrittanewetctavoladisegno1
<div>Odpylacze do kotłów na biomasę</div><div>filtr pyłów dla kotłów na biomasę w Ankoni </div>JTdCJTIyaXQlMjIlM0ElMjJjYW5uZSUyMGZ1bWFyaWUlMjBuJTIwYWNjaWFpbyUyMGlub3glMjAlMjIlMkMlMjJlcyUyMiUzQSUyMlVOSSUyMDcxMjklMkYwOCUyMCVFMiU4MCU5MyUyMFVOSSUyMDExMjc4JTIyJTdE<div>Odpylacze do pieca na drewno w Rimini</div><div>kaptur bez kominówki</div><div>Kurtyna Artura bez kominówki</div>

Norma

UNI 7129/08 – UNI 11278 

disegno34

ODSYSACZE DO WYSOKICH

TEMPERATUR 

+300°

WYPOWIEDZI PARY Z OKAPÓW KUCHENNYCH

cart-icon-png-graphic-cave

Normy techniczne UNI 7129/08 - UNI 11278 niedawno wydane przewidują, że do budowy kominów i przewodów do ODPOWIEDZIE Z WYPARY OKAPÓW KUCHENNYCH należy używać wyłącznie materiałów certyfikowanych zgodnie z normą UNI EN 1443 (metalowych) - UNI EN 14471 (plastikowych), a więc certyfikowanych zgodnie z CE odpowiednich do użycia jako "kominy - przewody kominowe - przewody kominowe okładane".


whatsapp
aspiratori-per-alte-temperature

Karta techniczna

Instrukcja obsługi

united-kingdomgreat-britain

Produkty takie jak rury PVC, rury spiralne ocynkowane, rury ze stali nierdzewnej AISI 304 są zatem NIEODPOWIEDNIE od daty wprowadzenia nowych przepisów.

ah400schedatecnicatavoladisegno1
copertinawebmanuale

W przypadku korzystania z istniejących systemów kominowych lub technicznych przewodów kominowych konieczne jest przeprowadzenie rurkowania tychże, zgodnie z normą UNI 10845, określającą renowację i "rurkowanie" starych kominów.

filterpac500

Mono 230 - Trójfazowe 230/380

italy

Podsumowujemy poniżej minimalne wymagania techniczne i morfologiczne, które muszą zostać spełnione:

Dla każdego rodzaju instalacji należy wybrać i używać materiałów uznanych za odpowiednie do przewidzianego zastosowania i zgodnych z odpowiednimi normami, z poszanowaniem obowiązującego prawa:

 

 • muszą być wykonane z materiałów odpornych na normalne obciążenia mechaniczne w czasie
 • o deklarowanej odporności na wilgoć
 • z certyfikatem T80 - odporność na temperaturę w testach 120°C
 • o przeważnie pionowym przebiegu, bez zwężek na całej swojej długości
 • odległość od źródeł ciepła, które mogą je uszkodzić
 • zakończony górnym zakończeniem, które zapobiega penetracji wody, śniegu lub obcych ciał (np. zwierząt)
 • zatwierdzona jakościowo pod względem ciśnienia eksploatacji: N1 = 40 Pa (depresja) P1 = 200 Pa (ciśnienie dodatnie)
 • z przestrzenią do zbierania ewentualnych obcych ciał i/lub skroplin
 • zapewnienia poprawnego odprowadzenia par z gotowania we wszystkich warunkach atmosferycznych (w przypadku użycia wyciągu elektrycznego, poprawne odprowadzenie musi być zapewnione także w przypadku awarii)

 

Dozwolona jest realizacja wspólnych systemów odprowadzania pary z gotowania pod następującymi warunkami:

 • jest zabronione działanie w ciśnieniu dodatnim; kategorycznie wykluczone są okapy podłączone do wentylatorów elektrycznych
 • wspólny przewód obsługujący wiele urządzeń do gotowania zainstalowanych na różnych poziomach budynku musi być rozgałęziony z pełnymi wejściami „T” wyposażonymi w przestrzenie do zbierania.
 • maksymalna liczba urządzeń, które mogą podłączyć do jednego Rozgałęzionego Przewodu Wspólnego, wynosi 6 kondygnacji (UNI 10640)
 • przypominamy o znaczeniu właściwego odprowadzania produktów spalania dla urządzeń typu A, konieczności wykonania jednego lub większej liczby otworów wentylacyjnych zgodnie z instrukcją 7129-2
italy
united-kingdomgreat-britain

Rosnąca nietolerancja użytkowników na nieprzyjemne zapachy z kuchni oraz percepcję zanieczyszczających dymów i par, prowadzi do wzrostu sporów w blokach oraz sąsiedztwie, co skutkuje częstymi reklamacjami po instalacji.

 

Zaleca się więc operatorom dokładne przestrzeganie norm odpływu i usuwania dymów

i par ponad dachem.

Kod. INOX.4.EBR280

Dla tych, którzy chcą zgłębić...

01

Normy UNI dotyczące zarządzania dymami

i parą z gotowania.

image-496

Źródło: USL 5 w Pizie

– Departament Zapobiegania Jednostka Funkcjonalna Higieny Publicznej

   i Żywienia.

Program telewizyjny

GreenBiz z Marco Columbro

emitowany na kanale SKY

(cały odcinek)

Specyficzne przepisy dotyczące higieny produktów spożywczych, Rozporządzenie CE 852/2004, nie zawierają wskazówek co do obowiązku instalacji systemów wywiewnych i odprowadzających dymy oraz pary z gotowania. W każdym przypadku przywołana norma stanowi, że nie można tworzyć warunków sprzyjających powstawaniu kondensacji i/lub pleśni (załącznik II, rozdział 1, punkt 2, lit. b); ponadto, w odniesieniu do ewentualnie istniejących systemów mechanicznej wentylacji, należy unikać warunków prowadzących do mechanicznego przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego (załącznik II, rozdział 1, punkt 5). W wielu przypadkach mają zastosowanie normy określone w szeregu UNI 7129 i 7130, które są następnie cytowane.

ITD

GRUPA

TV

RODZAJE INSTALACJI

In ogóle można skonfigurować następujące typy instalacji:

 

1) kuchenki gazowe zasilane gazem (metanem lub LPG, z siecią gazową lub z butli): w tym przypadku odpowiednie przepisy techniczne mogą być reprezentowane przez normy UNI 7129 i 7130, bezpośrednio stosowane dla mocy cieplnej nieprzekraczającej 35 kW (30 000 kcal/h).

W takim przypadku zawsze konieczne jest zapewnienie systemów odprowadzania dymów kuchennych i ich usuwanie na zewnątrz za pomocą:

A) okap i rura kominowa z podłączonym systemem odsysania, z wymuszonym lub naturalnym ciągiem;

B) alternatywnie, z wentylatorem ściennej, zamontowanym bezpośrednio na ścianie lub na stolarkę okienną pomieszczenia;

C) w przypadku mocy cieplnej powyżej 35 kW, stosuje się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12-04-1996 r. z określonymi wymaganiami technicznymi i wymiarami;

2) Płyty grzejne elektryczne (indukcyjne, oporowe, itp).

Dla tego sprzętu nie ma obowiązujących przepisów technicznych nakładających obowiązek odprowadzenia spalin na zewnątrz. W takiej konfiguracji nie miałoby zastosowania zobowiązanie do odprowadzania spalin; jeśli jednak przewidują to lokalne przepisy, wtedy konieczne jest dostosowanie konkretnego systemu odprowadzania spalin na zewnątrz; w każdym razie etap "gotowania" powoduje emisję dymu i pary, które muszą być przechwytywane i odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia przygotowawczego;

3)  piece elektryczne z termoobiegiem, mikrofalówki, opiekacze z grzałką.

Mogą być przypisane do identyfikowanej w punkcie 2) pod względem możliwości przechwycenia;

szczególnie dla wentylowanych pomieszczeń,

Należy zawsze sprawdzić dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta, c

ustala, ewentualne sposoby usuwania oparów gotowania;

jeśli producent przewiduje konieczność wychwytywania i odprowadzania oparów gotowania, należy przygotować odpowiedni system odprowadzania;

 

4) piece drewniane, grille i podobne, do bezpośredniego lub pośredniego gotowania, w zależności od tego, czy paliwo znajduje się w komorze do gotowania, czy też w oddzielnej komorze spalania;

W tym przypadku przepisy techniczne dla instalacji o mocy do 35 kW są reprezentowane przez UNI 10683:2005,

co zawsze narzuca kanałowanie dymów spalinowych na dach,z cechami końcówki i strefami ochronnymi zależnymi od rodzaju istniejącego pokrycia (skośnego lub płaskiego).

 

W ramach obowiązujących przepisów, przypadki powinny uwzględniać to, co ewentualnie przewidziane jest w miejscowych przepisach budowlanych,

związanymi z higieną, miejskimi, itp., które mogą określić konkretne wymogi dotyczące emisji pochodzących z płyt grzejnych ogólnie.

 

Zgodnie z lokalnymi przepisami konieczne jest zaprojektowanie systemu wychwytu i odprowadzania spalin za pomocą kominów lub przewodów kominowych, zgodnie z technicznymi i wymiarami określonymi w przepisach.

W ramach tych samych przepisów można również przewidzieć nie tylko odprowadzanie na zewnątrz (bezpośredni odpływ do ściany), ale także odprowadzanie spalin ponad dach, z różną wysokością i obszarem ochronnym, zależnie od różnych lokalnych ograniczeń.

Oprócz części regulowanej przez lokalne przepisy, mogą mieć zastosowanie inne obowiązujące przepisy techniczne, zależnie od rodzaju kuchenki i używanego zasilania.

 

SYSTEMY REDUKCJI I OCZYSZCZANIA DYMÓW I OPAŁÓW PRZYRZĄDZANIA POTRAW

Rozwój technologiczny umożliwił stworzenie różnych systemów oczyszczania spalin z gotowania, w niektórych przypadkach dedykowanych konkretnemu produktowi, w których emisje poddawane są procesom filtracji oraz redukcji zapachów, tłuszczu i ewentualnych niespalonych cząstek stałych.

Te systemy są szczególnie proponowane, gdy nie jest możliwe odprowadzenie dymu na dach z powodu problemów związanych z konstrukcją budynku, kwestiami ochrony architektonicznej budynku lub realną niemożliwością uzyskania ewentualnej zgody innych współwłaścicieli.

Materia jest szeroko i wyczerpująco omówiona w "Podręczniku operacyjnym dotyczącym zapobiegania parom i dymom spalin w miejscach zamieszkania" regionu Toskanii, wydanie 2012.

W dokumencie technicznym przedstawione i omówione są warunki techniczne realizacji tego rodzaju instalacji, ze wszystkimi ograniczeniami związanymi z tą szczególną metodą interwencji.

W ogólności,

 

odniesienie techniczne dla tego systemu obróbki dymów to norma UNI EN 13779:2008,która dopuszcza bezpośrednie wyloty dymów na ściany tylko wtedy, gdy emisja pochodząca z procesu gotowania zostanie zdegradowana z EHA4 do EHA2 poprzez filtrowanie i usuwanie zanieczyszczeń.

Akapit III.2.2 zawiera wszystkie informacje techniczne dotyczące głównych systemów oczyszczania spalin;

Podkreśla się, że wybór stosowania dedykowanych systemów instalacyjnych do oczyszczania spalin wiąże się z znacznym zaangażowaniem, nie tylko pod względem początkowych kosztów zakupu, ale także bieżącej konserwacji.

ponieważ producent określa sposób, interwencje i harmonogram, w ramach którego instalacja musi być poddana czyszczeniu filtrów, wymianie części, ewentualnym kontrolom funkcjonalnym, itp.

Ten warunek musi być ścisłe przestrzegany i udokumentowany przez kierowców za pomocą dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone działania; wydaje się więc oczywiste, że wybór ten jest bardziej wymagający niż przygotowanie systemu ewakuacji prowadzącego bezpośrednio na dach.

 

PODSUMOWANIE

Opisana architektura normatywna, skomplikowana i złożona, musi być połączona z dokładną rewizją regulacji miejskich.

W przypadku wniosków o wyjątek dotyczący odprowadzania dymu z gotowania na dach,jeśli przewidziane w lokalnych przepisach,przede wszystkim właściwe urzędy miejskie powinny przewidzieć możliwość odstąpienia od tego obowiązku,w przypadku udokumentowanej niemożności odprowadzenia dymu poza pokrycie.

 

Tylko w tym przypadku będzie można rozważyć możliwość zastąpienia odprowadzania dymów przez dach bezpośrednim odprowadzeniem do ściany po wcześniejszym przetworzeniu i obniżeniu emisji zgodnie z technicznymi kryteriami wymienionymi w rozdziale 3.

 

Niezależnie od rodzaju zasysania i wyrzutu zastosowanego,

gdy podczas kontroli na miejscu stwierdzone zostaną dowody na obecność pleśni,oraz kondensatu wynikającego z nieskutecznego zarządzania parą i oparami z gotowania,wprowadzone zostaną wymogi stawiane przyjęciu odpowiednich systemów wywiewu oparów lub poprawie istniejących.

Podkreśla się, że sytuacje, które mogą się pojawić w praktyce, czasami są natychmiastowo zbieżne lub jawnie sprzeczne z przepisami miejskimi;

niniejsze wytyczne mają głównie na celu wskazanie, jak jednak w określonych przypadkach korzystanie z najnowszych zaawansowanych technologii może prowadzić do pełnego przestrzegania treści norm regulacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej.

Jednakże należy podkreślić, że sytuacja, która może być akceptowalna ze względu na brak ryzyka dla zdrowia, nie wyklucza i nie absorbuje pojęcia normalnej tolerancji oraz szacunku dla interesów osób trzecich, którymi wyłącznie zajmują się operatorzy omawianych instalacji.

Należy ponownie podkreślić, że prawidłowe zarządzanie parami powinno być powiązane z odpowiednim zarządzaniem zapachami, które powinny być ograniczone tylko do strefy przygotowania.