google-site-verification: google575aecfcdc9dadf3.html
patented
scrittanewetctavoladisegno1
cart-icon-png-graphic-cave

facebook
instagram
twitter
linkedin
phone
whatsapp
tondotavoladisegno1

ZOSTA

DEALER

tondotavoladisegno1

ETC Group S.r.l. Socio Unico  

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia

Str. Delle Campagne, 10

61010 Tavullia PU​ - WŁOCHY

Aby uzyskać trasę dla ciężarówek, kliknij tutaj 

 

Tel. 

+39 0721 1839937

+39 0541 955062
+39 0541 1646150​

WhatsApp-web +39 373 7755779

 

E-Mail DZIAŁY

informazioni@etcgroupsrl.biz

commerciale@etcgroupsrl.biz

​tecnico@etcgroupsrl.biz

contabilita@etcgroupsrl.biz

 

NIP i REGON: IT 04083110405

Rej. gosp. Pesaro  N. REA - PS – 196574

- Oczyszczacze sadzy

​- Okapy bez komina

- Okap działający na wodę 

​- Oczyszczacze do pieców opalanych drewnem

- Oczyszczacze do pieców elektrycznych

- Oczyszczacze do grilli węglowych

- Generator ozonu​

- Filtry do kuchennych okapów

- Aspiratory Wentylatory ze stali nierdzewnej

- Oczyszczacze z aktywnym węglem​

- Filtry elektrostatyczne

- Aspiratory na paletach​

- Oczyszczacz Arturo

- Pompa wodna

- Polityka Prywatności

- Polityka Cookie

 

scrittanewetctavoladisegno1

Polityka prywatności GDPR

​& Polityka plików cookie

disegno34

ODSYSACZE DO WYSOKICH

TEMPERATUR 

+300°

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE NR 2016/679.

 

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679 informujemy, że dane osobowe dobrowolnie podane przez Pana/Panią za pośrednictwem strony internetowej www.etcgroup.com będą przetwarzane przez firmę ETC Group s.r.l. Unipersonale, przyjmując odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo i poufność, zgodnie z powołanymi przepisami.

 

W szczególności, zgodnie z obowiązkiem wcześniejszego poinformowania zainteresowanego określonego przepisami prawa, informujemy o następujących kwestiach.

 

a) Administrator danych.

Administratorem danych jest ETC Group s.r.l. Unipersonale, w osobie wspólnika jednoosobowego, z siedzibą w

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia - Str. Delle Campagne, 10 - 61010 Tavullia PU​ - WŁOCHY - NIP IT 04083110405

.

b) Przedmiot, cele i podstawa prawna przetwarzania

 

Dane osobowe i/lub firmowe wprowadzone w formularzach na stronie www.etcgroup.com (np. imię, numer telefonu, adres e-mail, itp.) będą wykorzystywane do:

(1) realizacji Państwa zapytań dotyczących wyceny i/lub dodatkowych informacji;

(2) zgodnie z Państwa wyrażoną zgodą, te dane będą również przetwarzane do wysyłania biuletynów i informacji handlowych/promocyjnych dotyczących oferowanych działań i usług;

(3) zarządzania i wykonywania obowiązków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami (o charakterze rachunkowym, administracyjnym, podatkowym,..), a zatem do spełnienia prawnych obowiązków, którym podlega Administrator;

(4) zarządzania reklamacjami lub skargami lub w celu obrony lub dochodzenia prawa przed sądem, jako uzasadniony interes Administratora.

 

c) Charakter danych i skutki ewentualnego niepodania

 

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronie www.etcgroup.com jest konieczne do realizacji Państwa zapytań, dlatego odmowa ich podania w całości lub części skutkować będzie niemożnością spełnienia.

Natomiast podanie danych jest opcjonalne w celu przedstawienia ofert handlowych, takich jak wysyłka dokumentacji okresowej drogą elektroniczną dotyczącej aktualizacji i oferowanych działań i usług. W przypadku braku zgody, dane przez Państwa podane nie będą wykorzystywane w tym celu.

 

d) Sposób przetwarzania, przechowywania i transferu danych

 

Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i/lub zautomatyzowanej, przechowywane są zarówno w formie papierowej, jak i na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Jednak Administrator zapewnia, że wszelkie transfery danych do krajów trzecich będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zarządzania i odpowiedzi na Państwa zapytania, Państwa dane osobowe dobrowolnie podane będą przechowywane przez czas niezbędny do ich realizacji. W celu wysyłki biuletynów i informacji handlowych/promocyjnych dotyczących oferowanych działań i usług, dane osobowe oprócz adresu e-mail będą przechowywane przez maksymalny okres 24 miesięcy. Wszelkie inne dane będą przechowywane przez niezbędny okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

 

e) Udostępnianie i przekazywanie danych.

 

Zebrane dane osobowe nie będą podlegały ujawnianiu, a przez to rozumie się ujawnienie ich osobom nieokreślonym w żaden sposób.

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane, a przez to rozumie się ujawnienie ich jednej lub większej ilości określonych osób lub ich dostępność do wszystkich wyżej wymienionych celów:

(1) pracownikom i współpracownikom Administratora, w ich roli osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych;

(2) firmy zewnętrzne lub inne podmioty (np. firmy informatyczne, kancelarie prawne, doradcy, partnerzy handlowi, przewoźnicy, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe) wykonujące działania w outsourcingu w imieniu Administratora, w ich roli zewnętrznych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub autonomicznych administratorów danych;

(3) wszystkim tym publicznym i/lub prywatnym podmiotom (np. władze administracyjne i sądowe, organy nadzoru, izby handlowe), którym przekazanie danych jest obowiązkowe zgodnie z prawem lub konieczne dla realizacji lub obrony prawa Administratora przed sądem.

Lista podmiotów wskazanych jako Pracownicy, Osoby odpowiedzialne lub Autonomiczni administratorzy danych jest dostępna w siedzibie firmy ETC Group s.r.l.

 

f) Prawa zainteresowanego.

 

cart-icon-png-graphic-cave
aspiratori-per-alte-temperature

Karta techniczna

Instrukcja obsługi

united-kingdomgreat-britain
ah400schedatecnicatavoladisegno1
copertinawebmanuale
filterpac500

Mono 230 - Trójfazowe 230/380

italy
italy
united-kingdomgreat-britain

Kod. INOX.4.EBR280

Program telewizyjny

GreenBiz z Marco Columbro

emitowany na kanale SKY

(cały odcinek)

Polityka plików cookie

Ciasteczka składają się z kodu zainstalowanego w przeglądarce, który pomaga Administratorowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalacji plików cookie mogą również wymagać zgody Użytkownika.

Gdy instalacja plików cookies odbywa się na podstawie zgody, tę zgodę można w każdej chwili wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

 

Ciasteczka techniczne i statystyczne

 

A) Działania absolutnie niezbędne do działania

etcgroupsrl.com używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika oraz do wykonywania innych czynności ścisłe niezbędnych do działania etcgroupsrl.com, na przykład związanych z dystrybucją ruchu.

 

B) Działania dotyczące zachowania preferencji, optymalizacji i statystyki

etcgroup.com korzysta z plików cookie w celu zapisania preferencji dotyczących przeglądania i zoptymalizowania doświadczenia użytkownika. Wśród tych plików cookie znajdują się na przykład te służące do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

 

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą je zainstalować

Niektóre z usług wymienionych poniżej zbierają statystyki w formie zagregowanej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być bezpośrednio zarządzane przez Administratora - zgodnie z opisem - bez udziału stron trzecich.

Jeśli wśród wymienionych poniżej narzędzi znajdują się usługi zarządzane przez strony trzecie, mogą one – oprócz określonych informacji i także bez wiedzy Administratora – prowadzić śledzenie aktywności Użytkownika. Dla szczegółowych informacji zaleca się zapoznanie z polityką prywatności wymienionych usług.

 

Ochrona przed spamem

 

Ten rodzaj usług analizuje ruch na stronie etcgroup.com, który może zawierać Dane Osobowe Użytkowników, w celu wyfiltrowania go z części ruchu, komunikatów i treści uznanych za SPAM.

 

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed SPAM-em dostarczana przez Google LLC.
Korzystanie z systemu reCAPTCHA podlega polityce prywatności oraz warunkom korzystania z Google.

Dane osobowe zbierane: pliki cookie i dane dotyczące korzystania z usługi.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Podmiot uczestniczący w Tarczy Prywatności.

 

Statystyka

 

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi przetwarzania monitorować i analizować dane ruchu oraz śledzić zachowanie Użytkownika.

 

Google Analytics (Google LLC)

 

Google Analytics to usługa analizy sieciowej świadczona przez firmę Google LLC ("Google"). Google wykorzystuje zgromadzone dane osobowe w celu śledzenia i analizowania korzystania ze strony etcgroup.com, tworzenia raportów oraz udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać dane osobowe do spersonalizowania i dostosowania reklam w swojej sieci reklamowej.

 

Dane osobowe zbierane: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności – Opt Out. Podmiot przystępujący do tarczy prywatności.

 

Google Analytics z zanonimizowanym adresem IP (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy sieci dostarczana przez Google LLC ("Google"). Google używa zebrane dane osobowe w celu śledzenia i analizowania korzystania z etcgroup.com, tworzenia raportów oraz udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej.
Integracja Google Analytics umożliwia anonimizację twojego adresu IP. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP użytkowników w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP będzie przekazywany do serwerów Google i skracany wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

 

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące korzystania z usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out. Podmiot uczestniczący w Tarczy Prywatności.

 

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

 

Ten rodzaj usług pozwala na wyświetlanie treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio z stron etcgroup.com i na ich interakcję.
W przypadku zainstalowania takiej usługi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, będzią one zbierać dane o ruchu dotyczącym stron, na których jest zainstalowana.

 

Wtyczka Map Google (Google LLC)

Google Maps to usługa wyświetlania map prowadzona przez Google LLC, która umożliwia etcgroup.com zintegrowanie tych treści na swoich stronach internetowych.

 

Dane osobowe zbierane: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Subskrybent Tarczy Prywatności.

 

Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookie?

 

Oprócz informacji zawartych w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce i uniemożliwić - na przykład - stronom trzecim instalowanie ich. Poprzez preferencje przeglądarki można również usunąć zainstalowane wcześniej pliki cookie, w tym plik cookie, w którym ewentualnie zapisano zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę. Użytkownik może znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w niektórych z najbardziej popularnych przeglądarek pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

Odnośnie plików cookie zainstalowanych przez strony trzecie, Użytkownik może także zarządzać własnymi ustawieniami i wycofać zgodę, odwiedzając odpowiedni link opt-out (jeśli dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio z nią.

Nie zmieniając powyższego, Użytkownik może korzystać z informacji udostępnianych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) oraz Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Za pomocą tych usług można zarządzać preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Dlatego Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów, oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Administrator danych

 

ETC Group S.R.L. Jednoosobowa

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia - ul. Delle Campagne, 10

61010 Tavullia PU - WŁOCHY

NIP IT 04083110405

 

Adres e-mail właściciela: informacje.eco@gmail.com

 

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych na etcgroupsrl.com nie może być technicznie kontrolowana przez Administratora, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia instalowanych przez strony trzecie są traktowane orientacyjnie. Aby uzyskać pełne informacje, Użytkownik jest zachęcany do zapoznania się z polityką prywatności ewentualnych usług trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Mając na uwadze obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, Użytkownik jest zachęcany do skontaktowania się z Administratorem, jeśli chciałby uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące korzystania z tych samych plików cookie za pośrednictwem etcgroupsrl.com.

 

Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019

ITD

GRUPA

TV