google-site-verification: google575aecfcdc9dadf3.html
patented
scrittanewetctavoladisegno1
cart-icon-png-graphic-cave

facebook
instagram
twitter
linkedin
phone
whatsapp
tondotavoladisegno1

ZOSTA

DEALER

tondotavoladisegno1

ETC Group S.r.l. Socio Unico  

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia

Str. Delle Campagne, 10

61010 Tavullia PU​ - WŁOCHY

Aby uzyskać trasę dla ciężarówek, kliknij tutaj 

 

Tel. 

+39 0721 1839937

+39 0541 955062
+39 0541 1646150​

WhatsApp-web +39 373 7755779

 

E-Mail DZIAŁY

informazioni@etcgroupsrl.biz

commerciale@etcgroupsrl.biz

​tecnico@etcgroupsrl.biz

contabilita@etcgroupsrl.biz

 

NIP i REGON: IT 04083110405

Rej. gosp. Pesaro  N. REA - PS – 196574

- Oczyszczacze sadzy

​- Okapy bez komina

- Okap działający na wodę 

​- Oczyszczacze do pieców opalanych drewnem

- Oczyszczacze do pieców elektrycznych

- Oczyszczacze do grilli węglowych

- Generator ozonu​

- Filtry do kuchennych okapów

- Aspiratory Wentylatory ze stali nierdzewnej

- Oczyszczacze z aktywnym węglem​

- Filtry elektrostatyczne

- Aspiratory na paletach​

- Oczyszczacz Arturo

- Pompa wodna

- Polityka Prywatności

- Polityka Cookie

 

scrittanewetctavoladisegno1

O NAS

—pngtree—high sound vector icon_3791377
disegno34

ODSYSACZE DO WYSOKICH

TEMPERATUR 

+300°

Dźwięk stanowi najczęstszy powód sporów między sąsiadami w zakresie uciążliwości, szczególnie w kontekście wspólnot mieszkaniowych. Artykuł 844 Kodeksu cywilnego stanowi, że hałasy, emisje dymu lub ciepła, opary, wibracje i podobne rozprzestrzenienia są bezprawne, jeśli przekraczają „normalną tolerancję”.

cart-icon-png-graphic-cave

whatsapp
aspiratori-per-alte-temperature

Karta techniczna

Instrukcja obsługi

united-kingdomgreat-britain
ah400schedatecnicatavoladisegno1
copertinawebmanuale

Maksymalne dopuszczalne wartościdźwięków pochodzących z źródeł wewnętrznych w budynku siedziby zakłóconego miejsca

   Art. 6.

Kryteria akceptowalności dotyczące zanieczyszczenia hałasem zewnętrznym

 

   1.  Poziom nateżenia dźwięku oceniany względem wszystkich źródeł hałasu zewnętrznego w stosunku do zakłóconego miejsca, z wyłączeniem hałasu generowanego przez ruch drogowy, nie powinien przekraczać limitów przedstawionych w poniższej tabeli:

 

_____________________________________________________________________

                           Maksymalna dopuszczalna granica

     Strefa                 -----------------------------

                           godziny dzienne    godziny nocne

_____________________________________________________________________

strefy przemysłowe            70 dB(A)       70 dB(A)

_____________________________________________________________________

strefy rzemieślnicze            65 dB(A)       55 dB(A)

_____________________________________________________________________

strefy miejskiej zabudowy mieszkaniowej

charakteryzują się jednym

stała obecność

sklepy, biura i

przedsiębiorstwa handlowe         60 dB(A)       45 dB(A)

_____________________________________________________________

inne strefy mieszkalne

miejski i wiejski          55 dB(A)       45 dB(A)

_____________________________________________________________________

strefy charakteryzowane przez

obecność szpitali,

kliniki, domy opieki i

odpoczynek, szkoły i podobne     45 dB(A)       35 dB(A)

_____________________________________________________________________

 

   2.  W przypadku obliczeń poziomu hałasu ocenianego Lv, które mają zostać porównane z limitem określonym w ust. 1, należy uwzględniać następujące okresy referencyjne:

     a) cztery kolejne godziny dziennie bardziej urozmaicone;

     b) półgodziny kolejnej konsekwentnej nocy bardziej zakłóconej.

   3.  W przypadku, gdy źródło dźwięku znajduje się w tym samym budynku co zaburzane pomieszczenie, stosuje się przepisy ust. 4.

   4.  Najwyższe dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego z źródeł wewnętrznych budynku będącego miejscem zakłóceń to:

     a) Godziny dzienna:

     1)  poziom dźwięku oceny Lv, obliczony w odniesieniu do odpowiadającego dwóm kolejnym godzinom najbardziej zakłóconym, nie powinien przekraczać o więcej niż 3 dB(A) poziomu dźwięku

wykryty w lokalu przy braku zakłóceń;

     2)  poziom hałasu oceniany jako Lᴠ, obliczany w odniesieniu do

czas odniesienia odpowiadający trzem następującym po sobie minutom

zakłócenia nie powinny przekraczać  poziomu dźwięku o więcej niż 5 dB(A)

wykrywane w lokalu przy braku zakłóceń;

     b) godziny nocne:

     1) dla zmieniającego się hałasu poziomu dźwięku ocenianego Lv, obliczanego w odniesieniu do odpowiadającego trzydziestu minut czasu referencyjnego kolejnych  w różnych lokalizacjach, poziom dźwięku powinien być nie wyższy, z tolerancją 1 dB(A), niż poziom dźwięku wykryty w pomieszczeniu  w przypadku braku zakłóceń;

2)  na  sączące  hałas ciągły poziomu dźwięku generowanego przez źródło zakłóceń, oceniany dźwiękomierzem z zastosowaniem "tempo" nie powinien przekroczyć, z tolerancją 1 dB(A), poziomu dźwięku, który jest stwierdzany dźwiękomierzem w pomieszczeniu w  braku zakłóceń i ruchu drogowego.

   5. Podczas obliczeń poziomów natężenia hałasu zgodnie z ustępem 4 nie należy brać pod uwagę ewentualnego występowania czystych tonów.

   6.  Ograniczenia przewidziane w akapicie 4 nie mają zastosowania w przypadku zakłóceń pochodzących z instrumentów muzycznych w mieszkaniach znajdujących się w budynkach, w których prowadzone są działalności gospodarcze, i mających

znajdują się w strefach przemysłowych lub rzemieślniczych.

   7.  To, co przewidziano w ustępie 4, nie ma zastosowania do hałasu generowanego przez usługi i stałe instalacje budynku przeznaczone do powszechnego użytku, takie jak instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, odpływy wodno-kanalizacyjne, łazienki itp. Hałas z tych usług, określony na podstawie maksymalnego zmierzonego poziomu, według

krzywa wagi A oraz stała czasowa "wolna” nie powinny

przekroczyć następujące limity:

     a) 40 dB(A) na usługi o działaniu przerywanym;

     b) 30 dB(A) na działania ciągłe.

   8.   Dla istniejących budynków, w wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne interwencje mające na celu przestrzeganie powyższych limitów okazują się być obiektywnie i poważnie trudne do zrealizowania zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym, kompetentny asesor prowincjonalny może wydać odstępstwo, na zgodną opinię wyrażoną przez pierwszą sekcję ds. higieny środowiska to wszystko zgodnie z art. 10 ustawy prowincjonalnej z dnia 20 stycznia 1984 r.

   9.  Pomiary poziomu hałasu instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz wind wykonuje się w najbardziej zakłóconym środowisku, które wymaga w każdym razie

większy spokój.

   10.  Pomiary poziomu hałasu odpływów, łazienek, toalet i armatury wykonywane są w innym mieszkaniu niż to, w którym usługa jest używana.

filterpac500

Mono 230 - Trójfazowe 230/380

italy
italy
united-kingdomgreat-britain

Kod. INOX.4.EBR280

Program telewizyjny

GreenBiz z Marco Columbro

emitowany na kanale SKY

(cały odcinek)

ITD

GRUPA

TV

Mamy nadzieję na jego rozsądną odpowiedzialność