google-site-verification: google575aecfcdc9dadf3.html
patented
scrittanewetctavoladisegno1
cart-icon-png-graphic-cave

facebook
instagram
twitter
linkedin
phone
whatsapp
tondotavoladisegno1

ZOSTA

DEALER

tondotavoladisegno1

ETC Group S.r.l. Socio Unico  

Strefa przemysłowa Pirano, Tavullia

Str. Delle Campagne, 10

61010 Tavullia PU​ - WŁOCHY

Aby uzyskać trasę dla ciężarówek, kliknij tutaj 

 

Tel. 

+39 0721 1839937

+39 0541 955062
+39 0541 1646150​

WhatsApp-web +39 373 7755779

 

E-Mail DZIAŁY

informazioni@etcgroupsrl.biz

commerciale@etcgroupsrl.biz

​tecnico@etcgroupsrl.biz

contabilita@etcgroupsrl.biz

 

NIP i REGON: IT 04083110405

Rej. gosp. Pesaro  N. REA - PS – 196574

- Oczyszczacze sadzy

​- Okapy bez komina

- Okap działający na wodę 

​- Oczyszczacze do pieców opalanych drewnem

- Oczyszczacze do pieców elektrycznych

- Oczyszczacze do grilli węglowych

- Generator ozonu​

- Filtry do kuchennych okapów

- Aspiratory Wentylatory ze stali nierdzewnej

- Oczyszczacze z aktywnym węglem​

- Filtry elektrostatyczne

- Aspiratory na paletach​

- Oczyszczacz Arturo

- Pompa wodna

- Polityka Prywatności

- Polityka Cookie

 

scrittanewetctavoladisegno1
<div>ah 500</div><div>Osadnik pyłów do kotłów na biomasę</div>eyJpdCI6IiJ9eyJpdCI6IiJ9eyJpdCI6IiJ9eyJpdCI6IiJ9

Norma

UNI 7129/08 – UNI 11278 

disegno34

ODSYSACZE DO WYSOKICH

TEMPERATUR 

+300°

WYMIANA PARY Z OKAPÓW KUCHENNYCH

cart-icon-png-graphic-cave

Normy techniczne UNI 7129/08 - UNI 11278, niedawno wydane, przewidują, że do budowy kominków i przewodów do ODPŁYWU PAR Z OKAPÓW KUCHENNYCH należy używać wyłącznie materiałów certyfikowanych zgodnie z normami UNI EN 1443 (metalowe) - UNI EN 14471 (plastikowe), a zatem certyfikowanych zgodnie z normą CE odpowiednich do użycia jako "kominy - przewody kominowe - przewody kominowe z rurą w środku" we wszystkich aspektach.


whatsapp
aspiratori-per-alte-temperature

Karta techniczna

Instrukcja obsługi

united-kingdomgreat-britain

Dlatego od daty wydania przepisów produkty dotychczas "historycznie" używane, takie jak: rury PVC, rury spiralne ocynkowane, rury ze stali nierdzewnej AISI 304, są uznane za NIEODPOWIEDNIE.

ah400schedatecnicatavoladisegno1
copertinawebmanuale

W przypadku korzystania z istniejących systemów kominowych lub przepustów technicznych konieczne jest przeprowadzenie wkładania nowej rury, zgodnie z normą UNI 10845, określającą renowację i "rurkowanie" starych kominów.

filterpac500

Mono 230 - Trójfazowe 230/380

italy

Podsumowujemy poniżej minimalne wymagania techniczne i morfologiczne, które muszą zostać spełnione:

Dla każdego rodzaju instalacji należy wybrać i używać materiałów uznanych za odpowiednie do zaplanowanego zastosowania i zgodnych z obowiązującymi normami, z poszanowaniem obowiązującego prawa:

 

 • wykonany z materiałów odpornych na normalne obciążenia mechaniczne
 • certyfikowany W - odporny na wilgoć
 • certyfikowany T80 - odporny na temperaturę do testów 120°C
 • o przeważnie pionowym kształcie i pozbawiony zwężek na całej swojej długości
 • oddalony od źródeł ciepła, które mogłyby go uszkodzić
 • wyposażony u góry w zakończenie zapobiegające penetracji wody, śniegu lub ciał obcych (np. zwierząt)
 • z zapewnioną Certyfikowaną szczelnością według ciśnień roboczych: N1 = 40 Pa (depresja) P1 = 200 Pa (ciśnienie dodatnie)
 • wyposażony w zbiornik zbierający ewentualne ciała obce i/lub skropliny
 • zapewniona poprawna eliminacja par z gotowania we wszystkich warunkach atmosferycznych (jeśli stosowany jest wentylator kuchenny, należy zagwarantować poprawną eliminację także w przypadku awarii urządzenia) - nie wolno prowadzić do tego samego przewodu par z gotowania i spalin z urządzeń typu B lub C oraz kondensacji

 

Dozwolone jest tworzenie zbiorowych systemów odprowadzania par z gotowania, pod następującymi warunkami:

 • zakazane jest działanie w ciśnieniu dodatnim; kategorycznie wykluczone są okapy podłączone do wentylatorów elektrycznych
 • zbiorowy przewód, obsługujący wiele urządzeń do gotowania zainstalowanych na różnych piętrach budynku, musi być rozgałęziony wejściami w kształcie "T" z pełnym zbiornikiem zbierającym.
 • maksymalna liczba urządzeń, które Zbiorowy Komin Rozgałęziony może połączyć to 6 pięter (UNI 10640)
 • podkreślamy znaczenie poprawnego odprowadzania spalin z urządzeń typu A poprzez stworzenie jednego lub więcej otworów wentylacyjnych, zgodnie z normą 7129-2
italy
united-kingdomgreat-britain

Rosnąca nietolerancja użytkowników wobec nieprzyjemnych zapachów z kuchni oraz odczuwania zanieczyszczających dymów i par, prowadzi do wzrostu sporów między sąsiadami i wspólnotami mieszkalnymi, co skutkuje częstymi protestami

po instalacji.

 

Dlatego zaleca się operatorom dokładne przestrzeganie norm odprowadzania i usuwania dymów

i par ponad dachem.

Kod. INOX.4.EBR280

Dla tych, którzy chcą zgłębić...

01

Normy UNI dotyczące zarządzania dymami

i parami z gotowania.

image-496

Źródło: Azienda USL 5 w Pizie

– Dział Prewencji Jednostka Funkcjonalna Higieny Publicznej

   i Żywienia.

Program telewizyjny

GreenBiz z Marco Columbro

emitowany na kanale SKY

(cały odcinek)

Specyficzne przepisy dotyczące higieny produktów spożywczych, Rozporządzenie WE 852/2004, nie zawierają informacji dotyczących obowiązku instalacji systemów wychwytywania i odprowadzania dymów i par z procesu gotowania. W każdym razie wymieniona norma stwierdza, że nie wolno tworzyć warunków sprzyjających powstawaniu kondensacji i/lub pleśni (załącznik II, rozdział 1, pkt 2, lit. b); ponadto, w odniesieniu do ewentualnych mechanicznych systemów wentylacji, należy unikać warunków prowadzących do przemieszczania mechanicznego przepływów powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego (załącznik II, rozdział 1, pkt 5). W wielu przypadkach stosuje się również serię norm, w tym UNI 7129 i 7130, które są tutaj cytowane.

ITD

GRUPA

TV

RODZAJE INSTALACJI​

Generalnie można skonfigurować następujące typy instalacji:

 

1) kuchenki gazowe zasilane gazem (metanem lub LPG, z siecią lub z butli): w tym przypadku odniesienie techniczne można stanowić seria norm UNI 7129 i 7130, bezpośrednio stosowalnych dla wydajności cieplnej nie przekraczającej 35 kW (30 000 kcal/h).

W takim przypadku zawsze konieczne jest zapewnienie systemów odsysania dymów kuchennych i ich odprowadzenie na zewnątrz, poprzez:

A) okap i przewód kominowy podłączone z wymuszonym lub naturalnym ciągiem kominowym;

B) alternatywnie, z wentylatorem ścienno-montażowym, zamontowanym bezpośrednio na ścianie lub na framudze pomieszczenia;

C) w przypadku przepływów cieplnych powyżej 35 kW, stosuje się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 12-04-1996 r. z określonymi wymaganiami technicznymi i wymiarami;

2) płyty grzejne elektryczne (indukcyjne, oporowe, itp).

Dla tego sprzętu nie ma zastosowania żadne techniczne przepisy, które nakładałyby obowiązek odprowadzania spalin na zewnątrz podczas gotowania. W takiej konfiguracji nie miałby zastosowania obowiązek odprowadzania spalin z gotowania; jeśli jednak lokalne regulacje tego wymagają, wówczas należy dostosować odpowiedni system odprowadzania spalin z gotowania; w każdym przypadku faza "gotowania" powoduje emisję dymów i par, które muszą być przechwytywane i odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia przygotowawczego;

3)  piece termoobiegowe, kuchenki mikrofalowe, opiekacze z grzałką.

Można je przypisać do typologii zidentyfikowanej w punkcie 2) pod względem możliwości uchwycenia;

szczególnie dla wymienionych tematów powietrznych,

Należy zawsze sprawdzać dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta, c

ustala także ewentualne sposoby odprowadzania oparów z gotowania;

jeżeli producent przewiduje konieczność odprowadzenia i usunięcia oparów z gotowania, należy odpowiednio przygotować system wentylacji;

 

4) piececzenie w piecach opalanych drewnem, grillowanie i podobne, w bezpośrednim lub pośrednim opalaniu, w zależności od tego, czy paliwo jest umieszczone w komorze pieczenia czy w oddzielnej komorze spalania od tej do pieczenia;

W tym przypadku przepisy techniczne dla instalacji o mocy do 35 kW reprezentowane są przez normę UNI 10683:2005,

co zawsze nakłada wymóg skanalizowania spalin do dachu,z charakterystykami końcowymi i strefami rezerw w zależności od rodzaju pokrycia dachowego (skośny dach lub płaski dach).

 

W ramach obowiązujących przepisów, przypadki powinny uwzględniać to, co ewentualnie jest przewidziane w lokalnych przepisach budowlanych,

związanych z higieną, miejskim, itp., które mogą określić konkretne ograniczenia dotyczące emisji pochodzących z płyt kuchennych ogólnie.

 

Zgodnie z miejscowymi przepisami, należy zapewnić więc odprowadzenie dymów za pomocą kominów lub kominów według technicznych i wymiarowych kryteriów określonych w przepisach.

W ramach tych samych przepisów można także przewidywać nie tylko wydalanie na zewnątrz (bezpośrednie odprowadzanie do ściany), ale także odprowadzanie spalin ponad dach, z różną wysokością i obszarem ochronnym w zależności od różnych lokalnych ograniczeń.

Poza obszarem szczegółowo uregulowanym przez regulacje lokalne, mogą również być stosowane inne przepisy techniczne, które są obowiązkowe w zależności od rodzaju kuchenki i używanego źródła zasilania.

 

Systemy redukcji i oczyszczania dymów i par z gotowania

Ewolucja technologiczna umożliwiła opracowanie różnych systemów obróbki dymów kuchennych, w niektórych przypadkach specjalnie przeznaczonych dla konkretnego produktu, w których emisje są poddawane filtracji oraz usuwaniu zapachów, tłuszczu i ewentualnych nie spalonych pyłów.

Takie systemy są szczególnie proponowane, gdy nie jest możliwe usunięcie dymu przez dach z powodu problemów związanych z konstrukcją budynku, kwestiami ochrony architektonicznej budynku lub z obiektywną niemożliwością uzyskania ewentualnej zgody od innych właścicieli mieszkań.

Materia jest obszernie i wyczerpująco omówiona w "Przewodniku operacyjnym dotyczącym zapobiegania parom i dymom spalin w pomieszczeniach mieszkalnych" Wydanie 2012 Regionu Toskanii.

W dokumencie technicznym przedstawione i zbadane zostały warunki techniczne realizacji tego rodzaju instalacji, ze wszystkimi ograniczeniami związanymi z tą szczególną metodą interwencji.

W ogólnym przypadku,

 

Odnośnikiem technicznym dla tego ciągu obróbki gazów jest norma UNI EN 13779:2008,która pozwala na bezpośrednie wyprowadzanie spalin na ścianę tylko wtedy, gdy emisja pochodząca z procesu gotowania zostanie zdekategoryzowana z EHA4 na EHA2 poprzez filtrację i redukcję zanieczyszczeń.

Akapit III.2.2 zawiera wszystkie informacje techniczne dotyczące głównych systemów oczyszczania spalin;

Podkreśla się, że wybór instalacji do obróbki spalin wiąże się z dużym zaangażowaniem nie tylko pod względem początkowych kosztów zakupu, ale także kosztów utrzymania w trakcie eksploatacji.

ponieważ producent określa sposób, interwencje i czas, w którym instalacja musi być poddana czyszczeniu filtrów, wymianie części, ewentualnym kontrolom funkcjonalności, itp.

Warunek ten musi zostać ściśle przestrzegany i udowodniony przez kierowców dokumentacją potwierdzającą przeprowadzone działania; wydaje się zatem oczywiste, że ta decyzja jest bardziej wymagająca niż przygotowanie systemu ewakuacji bezpośrednio na dach.

 

PODSUMOWANIE

Opisana złożona i skomplikowana architektura normatywna musi być połączona z dokładną rewizją regulaminów miejskich.

W przypadku wniosków o odstępstwo od obowiązku odprowadzania dymów z gotowania na dach,jeśli przewidziane przez lokalne przepisy,w pierwszej kolejności odpowiednie miejskie urzędy powinny przewidzieć możliwość odstąpienia od tego obowiązku,w przypadku udowodnionej niemożności odprowadzenia dymów poza pokrycie dachu.

 

Tylko w tym przypadku można rozważyć możliwość zastąpienia odprowadzania dymów na dachu bezpośrednim odpływem do ściany po wcześniejszym ich obróbce i redukcji, zgodnie z technicznymi kryteriami wymienionymi w rozdziale 3.

 

Niezależnie od przyjętego rodzaju pobierania i wyrzutu,

gdy podczas kontroli inspekcyjnej na miejscu stwierdzone zostaną dowody obecności pleśni oraz skropliny wynikające z nieskutecznego zarządzania parami i oparami z gotowania, wprowadzone zostaną nakazy dotyczące instalacji odpowiednich systemów wentylacji kominowej lub ulepszenia istniejących.

Należy zauważyć, że sytuacje, które mogą wystąpić w praktyce, niekiedy natychmiast pokrywają się lub ewidentnie są w sprzeczności z przepisami komunalnymi;

niniejsze wytyczne mają na celu przede wszystkim wskazać, jak jednak w określonych sytuacjach korzystanie z nowoczesnych i zaawansowanych technologii  może wiązać się z pełnym poszanowaniem  treści sanitarnych przepisów regulacyjnych.

Jednakże należy podkreślić, że sytuacja, która może być akceptowalna ze względu na brak ryzyka dla zdrowia, nie wyklucza ani nie absorbuje pojęcia normalnej tolerancji oraz szacunku dla interesów innych, które będą ponosić wyłącznie operatorzy omawianych instalacji.

Należy również podkreślić, że prawidłowe zarządzanie parami musi być powiązane z właściwym zarządzaniem zapachami, które powinny być ograniczone wyłącznie do strefy przygotowania.